ورود به سيستم
شناسه كاربري :
رمـــز ورودي :
رمز عبور خود را فراموش كرده ايد؟
كاربر گرامي :
*جهت استفاده از فرم الكترونيكي ضروري است براي داشتن شناسه كاربري و رمز ورودي به رابط تدوين استاني و يا ستادي مراجعه و سپس نسبت به تكميل فرم پيشنهاد اقدام نماييد.

*جهت مشاهده بهتر اين سامانه لطفا از مرورگرهاي InternetExplorer9 و FireFox و يا GoogleChrome استفاده نماييد


*اولويت تدوين استانداردهاي ملي
- فهرست اولويت هاي استاندارد سال 1392
- فهرست نيازهاي تدوين استاندارد حاصل از نظر سنجي كاربران سطح كشور